Archive for the 'Uncategorized' CategoryKylmä viima viuhuu nyt yhteiskunnassa

kuten yleensäkin talouskriisin aikana. Kaikenlaiet epäanaalyyttiset ja etenkin epähistorialliset valopäät laukovat pomminvarmoja mielipiteitään mediassa kriisin syistä, syyllisistä ja maksumiehistä.

Suomen ylivelkaantumisen perussyy ei ole ylipöhöttynyt hyvinvointivaltio paitsi, jos  miljardien yritys-ja maataloustuet luetaan hyvinvointivaltion kontolle.  Perussyy on Lehman Brothers -pankin ja sen lukuisten tytäryhtiöiden konkurssi 15.9.2008.  jonka seurauksena syntyneen maailmanlaajuisen finanssikriisin aiheuttamasta talouslamasta huolimatta porvarihallitus jääräpäisesti (”Finanssikriisi ei koske meitä”,  sanoi Käteinen) toteutti hallitusohjelmansa mukaiset miljardiluokan veronalennukset naamioiden ne ”veroelvytykseksi”.  Jos ne olisivat sitä aidosti olleet, veronalennnukset olisivat olleet määräaikaisia eikä pysyviä.  Kuten aidot elvetystoimenpiteet aina ovat.

Entäpä sitten Lex Soininvaara, joka leikkaa alle 25-vuotiaiden toimeentulotukea enimmillään 40% eli 250:euroon/kk, jos nuori ei ole opiskelemassa tai työnhakijana? Käsittämätöntä, että tällainen perustuslainvastainen ikärasistinen laki menee läpi eduskunnassa Oikeuskanslerin puuttumatta oma-aloitteisesti tähän jo lainsäädäntöprosessin aikana! Laista on tehty useita kanteluja, joten OK joutuu kuitenkin ottamaan asiaan kantaa, mahdollisesti myös EU:n ihmisoikeustuomioistuinkin.

Legendaariseksi flopiksi jääneen SATA-komitean nokkamiehiä olleen Soininvaaran osoittautuminen kyvyttömäksi ja arkitodellisuudesta vieraantuneeksi teoriaherraksi onkin ainoa valopilkku koko Lex Soininvaara -tragediassa. Kun tämä laki ennen pitkää tuottaa uutta  nuorta väkeä myymään persettä kadulla, Toivon mukaan Kokoomuksen Puisto-osastossakin muistetaan tämän tavaran ostamisen olevan rangaistava rikos.

Vastaavasti alle 100 e:n arvosta syötävää tms. marketista  näpistänyt tuomitaan sakkoihin, joiden suorittaminen sakkovankeudessa vankilassa ei ole enää onneksi mahdollista, vankilathan täyttyisivät melko äkkiä.

Mainokset

”Verotusta on tarkasteltava kokonaisuutena”

Näin meille saarnaavat Käteis-Jykä ja  hänen asettamansa verotyöryhmä, jotka kumpikaan EIVÄT tarkastele verotusta kokonaisuutena! Kun kumpikin toteavat  ehdotuksen olevan fiskaalisesti neutraalin, eli pitävän valtion verotulot ennallaan, he ovat oikeassa. Mutta tässä verotusta ei tarkastella kokonaisuutena kuin pelkästään veronsaajan kannalta, jonka verotulojen potti säilyy ennallaan.

Kun katsotaan veroesitystä veronmaksajain näkökulmasta, nähdään aivan toisenlainen näköala. Valtion keräämän verotulojen potin maksurasitus siirtyy jo perinteisen Käteis-laskentatavan mukaan entistä kauemmas hyvätuloisten kukkaroista.

Esitetyt kulutusverojen korotukset (ALV  ja erilaiset valmisteverot sekä energiavero)  pitäisi kompensoida ansiotuloverojen alennuksin. Ne suuntautuvat tulonsaajiin kuitenkin niin, että jokaisen alle 23 000 e /vuosi ansaitsevan vero-% nousee.

Näin tapahtuu siksi, että pienituloisilla kulutusmenot ovat  käytännössä 100 % tuloista. Kun yleinen ALV-% nostetaan 25:een,  seuraa pienituloiselle  tästä rakennelmasta  kulutusveroina + tuloverona  tuloistaan veroina maksamansa euromäärän kasvu,  koska tulovero-% alle 23 000 e:n tuloista on pienempi kuin ALV-% . Eli pienituloisen kokonaisvero-%  nousee suuremmaksi esitetyn ”uudistuksen” myötä,  keski-ja suurituloisilla ei tapahdu muutoksia.. On taas  tehty arvovalinta!

Edellä käsiteltyihin veronsaajan ja veronmaksajan näkökulmiin tulee vielä lisätä SVA (Sosiaalisten vaikutusten arviointi) :n näkökulma, jotta verotusta aidosti tarkasteltaisiin kokonaisuuten.  SVA:ssa  tärkein osatekijä on esityksen tulonjakovaikutukset: lisääntyvätkö vai vähenevätkö kansalaisten tuloerot esitetyn verouudistuksen takia ja mikä merkitys sillä on?

Esitetty uudistus lisää (muiden seikkojen pysyessä vakioina) tuloeroja, lisää sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden ja turvattomuuden kokemuksia kansalaisten keskuudessa ja tällöin vähentää yhteiskunnan sosiaalista koheesiota ja kestävän kehityksen mahdollisuuksia.

Tällaisena kokonaisuutena porvarihallituksen verolinjaukset meitsille näyttäytyvät. Verotus on euro-talouden Suomessa kaikkein tärkein kansantalouden ohjausväline, Siksi sitä olisi käytettävä  erittäin harkitusti. Verotyöryhmän harkinta pettää jo alkuasetelmassa: tavoitteena oli fiskaalisesti neutraali verouudistus.

Mutta verotuksen tarkoitus hyvinvointiyhteidskunnan rahoituslähteenä sivuutettiin. Kun porvarihallituskin on ilmaissut halunsa ”pelastaa”  pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamme,  sen tulisi ymmärtää, että se ei ole mahdollista nykyisellä veroasteellamme, joka on n. 4 %-yksikköä alhaisempi kuin muissa pohjoismaissa.

Kaikesta huolimatta:  Onnekasta  Uutta Vuotta!

Yhden ainoan vaihtoehdon poliitiikkaan, taas

Valtionvarainministeriön virkamiesjohto vaatii nyt politiikoilta Suomen talouden ”kestävyysvajeen” paikkaamiseksi   kansakunnalta ankaraa vyön kiristystä julkisen talouden menoleikkausten muodossa ja lieviä veronkorotuksia.

Mikä sitten on kestävyysvaje? Se on tulevaisuuden ennuste, fiktio, jonka VVM:n virkamiesjohto ja muu talouspapisto arvelee odottavan tulevaisuudessa Suomea sen vuoksi, että ennustetaan  julkisen talouden nykyisen ylivelkaantumisen tulevaisuudessa  vain pahenevan, ellei valita sitä yhtä ja ainoaa vaihtoehtoa tilanteen korjaamiseksi.

Talouden ylivelkaantuminen on seuraus siitä, että tulot ovat pienemmät kuin menot. Sen talouspapisto jättää sanomatta, että tulojen penentymisen syynä on pääasiassa  2 seikkaa: ensinnäkin talouspapiston itsensä vaatimat n. 8 mrd tuloveronalennukset, jotka vastoin talouspapiston omaa evankeliumia eivät olekaan maksaneet itse itseään ns. dynaamisilla vaikutuksillaan.

Niiden piti liturgian mukaan parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä kansantaloudessamme ja näin lisätä talouskasvua ja verotuloja. Mutta kun veronalennuksista  yllärinä seurasikin verotulojen lasku! Taas, ties kuinka monennen kerran on uusliberalisti-fundamentalistien VOODOO-ECONOMICS osoittanut olevanssa täyttä huuhaata.

Toinen menoja lisännyt ja tuloja vähentänyt seikka on sitten tietysti  laaja kansainvälinen finanssikriisi, jonka vuoksi tarvittiin elvytysmiljardeja julkiselta vallalta  kattamaan finanssikapitalistien riskien laukeamisista seuranneet vastuut. Siitä, miten tällainen elinkeinotuki vääristää vapaata kilpailua, ei kukaan puhunut taaskaan mitään: riskit vaan automaattisesti  sosialisoitiin, voitot jätettiin  koskemattomina kapitalisteille.

Näin on syntynyt ns. kestävyysvaje, lyhyesti sanottuna.  Kaikki puheet väestön ikääntymisen aiheuttamista lisäkuluista ovat  valhetta, sillä tulevat eläkeläiset ovat aivan erilaista porukkaa kuin nykyiset. Tulevilla eläkeläisillä, ns. suurilla ikäluokilla (jotka todellisuudessa eivät ole suuria, kodka 1/2 miljoonaa heistä muutti työttömyyttä pakoon Ruotsiin)  on nykyisiä paljon suuremmat eläkkeet, joista kerrtyy tuloveroa ja kulutusveroja aivan eri suuruusluokassa kuin nykyeläkeläisiltä.

Kestävyysvaje nm syntynyt tal0uspapistomme oman virheellisen talouspolitiikan -ja talousennusteiden takia.  Yhden ainoan vaihtoehdon tyrkyttäjät  pyrkivät maksattamaan omat ja isäntiensä kapitalistien virheet tavallisilla pulliaisilla. Puhutaan leikkauksista eläkkeisiin, lapsilisiin ja julkisen sektorin palkkoihin, mikä edelleen vain vähentäisi tulo-ja kulutusverrojen tuottoa ja kaikkea taloudellista toimeliaisuutta koko yhteiskunnassa. Jos tälle tielle halutaan lähteä, sosiaalisesti oiikeudenmukaisempaa tietenkin olisi  kumota kaikki nykyhallituksen veronalennukset, jolloin pienituloisten verovapaat sosiaaliset tulonsiirrot, kuten asumistuki, lapsilisä, kansaneläke ja toimeentulotuki eivät pienentyisi lainkaan.

Elinkeinotuet ja maataloustuki ovat nykytasolla n. 10 %  koko valtion budjetista, pienituloisimpien perusturva vastaavasti n. 1 %. Työttömyysturvan väitetään vääristävän työmarkkinoita, mutta ekinkeinotukien ei väitetä vääristävän markkinaehtoista elinkeinotoimintaa. Näin loogista on talouspapiston liturgia!

Selvää on kuitenkin se,  että tässä tilanteessa  VVM:n virkamiesjohdolla on  oiva mahdollisuus osoittaa esimerkillistä isänmaallisuutta esittämällä omien palkkojensa laskua 10%:lla, mikäli heidän palkkatasonsa  on suurempi kuin palkanaajien mediaaniansiotaso, eli 2.600 e / kk.

P.S.  Jos politiikassa todella on vain yksi vaihtoehto valittavana,  niin tarvitaanko sen valintaan sitten 20o kansanedustajaa? Tai ksansanvaltaa?

17.12.2010 klo 19:54

 

Pikkujouluraportti

Meitsi oli alkuillasta p-jouluissa hoitamassa  Teh Vaimon Bändin miksaajan tehtäviä. Koska kyseessä oli telaketjufemakkojen yhdistyksen jäsenistölleen järjestämä tilaisuus, siellä soitti 2 ns. tyttöbändiä: Teh Vaimon Ainola Soul Sistas eli ASS-Band ja paljon legendaarisempi  ja melk.. ammattimainen Foxy Ladies,  joka heti sound checkissä paljastui tosi kovaksi  funk-ryhmäksi. Peruskokoonpanon lisäksi  FL:ssä oli 3 puhaltajaa ja 3 taustalaulajaa. Yht.  siis peräti 10 muusikkoa, joista fonisti soitti myös sähköviulua kitaristin efektipedaalien kanssa (!)  ja toinen fonisti aina välillä perkussioi

Onneksi niillä oli oma äänipöytä ja oma miksaaja balansoimassa kaikkia noita instrumentti- ja lauluääniä.  Meitsi on ajoittain hätää kärsimässä jo puolta pienemmän bändin kanssa!

Sali-akustiikka oli tavanomaisen huono:  suorakaiteen muotoinen, kapea, pitkähkö  ja matala sali, jonka toisessa päässä lava ja vastakkaisessa päässä baaritiski ja tanssilattia siinä välissä.  Tilanne hieman parani, kun isojen ikkunoiden paksut  verhot vedettiin kiinni ja edelleen, kun saliin tuli väkeä. Tällöin vasta voitiin tehdä lopullinen sound check  varsinkin saliäänen ja lavamonitorien äänen tasojen osalta.

Asiaan: ASS  Band avasi settinsä löysällä reggaella, ensin 10 cc:n ” I don’t like reggae,  I love it” , sit Jimmy Cliffin  ”The Bigger they come, the harder they fall” sit  Chrissie Hynden ”Don’t get me wrong”,  Edie Brickellin ”What I am?” ja vielä Bob Marleyn ” No woman, no cry” [Jamaikan englannista englanniksi: Don’t you cry, woman ] (jonka Hammond-stemmat Teh Vaimo simuloi syntikalla tosi nätisti ❤ ).  Piisit soitettiin pitkinä jami-versioina tunnissa täydelle tanssilattialle ja sit tauko ja yleisö baaritiskille ja bändi + meitsi takahuoneeseen.

Tunnin intensiivisen soiton jälkeen takahuoneessa tihkui adrenaliini ja hiki, myös meitsistä. Sitä ei lääkitty alkoholiila (eihän tässä ollut Eläkeläiset keikalla!), joten kylmälaukusta vedetiin Citrus Poweradea ja kivennäisvettä sekä pyyhittiin savetteilla hikeä.

Järjestäjän edustaja tuli kysyyn, järjestyskö vielä toinenkin setti. kun kansa haluu? Bändi lupasi parit soul-piisit vetää (  I’ll take your there. Respect)  n. 15 minsaan,  jotta Foxy Lady pääsee ääneen. Järjestäjän edustaja sanoi sen käyvän ja lisäsi, että FL:n muijat pyysi kysyyn, kiinnostaisko jammailla kimpassa heidän kaa, kun FL:n setti on ohi n. 1 1/2  tunnissa?  Kiinnostusta löytyi, mutta ongelmana oli parin soittajan lapsenvahdit: voiko ne jatkaa vielä vahtimista joitakin tunteja? Tämä selviäisi FL:n setin aikana, jonka jälkeen asiaan palattaisiin.

Takaisin lauteille.  Salissa  DJ oli tauolla soitellut levyiltään jotain ihme techno-humppaa kovalla volyymilla, jotta kansa ostais enempi viinaa baarista kemiallisiksi korvatulpiksi. Tämän takia meitsikin joutui nostaan volyymia 10%,  paitsi omissa kuulokkeissaan,  kultakorviaan säästääkseen.

Toisen setin avasi Staples Singersin ” I’ll take you there”  -piisin cover, joka on Teh Vaimon bravuureita:  gospel-tyylinen soolo-laulu ja taas  Hammond-soundin simulaatio syntikalla. Taustalla hidas ja raskas komppi ja kaiken kruunaa Big Mama (4 lasta!)  K:n hienosti kasvava 12 tahdin mittainen  kitarasoolo,  johon Teh vaimo heitteli pikku fillejä digipianolla. Hienoa!  Lopuksi Aretha Franklinin ”Aar-ii–es/pii-ii/sii-tii  Respect!”, joka toimii, jos laulaja on uskottava” shouter”. Tässä  sen hoiti bändin basisti, jolla muuten on tässä piisissä rutiini-komppaajan tehtävä. Muut hoitivat back-up laulun basistin laulun taustalle.

Tämä oli sit tässä ja oli Foxy Ladyn vuoro heittää jykevää perus-funkin rytkettään, jota puhaltajat ryydittivät komeasti. Jos tämän kuulijalla ei rupee lantio ja jalat vispaamaan, hän on koomassa.

Panin äänipöydän virrat pois ja hupun sen päälle ja lähdin päättäväisesti kohti baaritiskiä.  Roudarit vetivät perinteiseen tyyliin jo kolmatta tuopillista, kun soittajilla oli ekat menossa ja meitsi yhä kuivin suin…

FL aloitti settinsä coverilla Rollari-klassikosta ”Honky Tonk Women” , joka soitettiin uskollisena alkuperäisversion pienelle epätarkkuudelle ja epävireisyydelle.  Sitä paitsi, avauspiisi oli kontekstitietoinen valinta! Mutta en nyt kommentoi heidän settiään tämän enempää.

Alkoi lapsenvahti-tilanteiden selvittäminen. Valitettavasti he eivät olleet käytettävissä klo 23:n jälkeen, mikä näin pikkujouluviikonloppuna on tietysti ymmärrettävää.  Joten jameista piti nyt luopua. Jutellessa siinä baaritiskillä FL:n roudareiden kanssa kävi ilmi, että maanantai-iltana FL on keikalla Musiikki-kampuksen pienessä salissa. Siellä voisi pitää jamit, jos sali on vapaa. Tod.näk. on, koska se on itsenäisyyspäivä ja Linnan juhlat menee silloin töllössä.  Sovittiin,  että neuvotellaan tästä ASS Bändin sisällä ja soitellaan (puhelimella!) huomisiltana.

Tässä on mukana myös muutakin kuin soittamisen riemua. FL on jo pitkään houkutellut Teh Vaimoa jäsenekseen, koska he tarvitsevat koskettelijan,  kun heidän entisensä muutti syksyllä Sibelius-akatemian opiskelijaksi Tsadiin.  Tiedän, että Teh Vaimo ei halua loikata FL-bändiin, joten voi olla,  ettei jameista tule mitään.  Hiukan epäammattimaista käytöstä, mutta amatöörejähän tässä ollaan ja sellaisinahalutaan pysyäkin.

[05.12.2010 @ 3:10 am]
Erilaiset joulunodotustunnelmat

Vallitsevat nyt meidän perheessä.  Eka kertaa yli 20 vuoteen Teh Vaimo ei ole nyt koulutussektorin etulinjan taistelijana siirryttyään loppukesällä opetustehtävistä hyvin ansaittuun lepoon. Elikkäs hallintobyrokraatiksi samalle sektorille.

Ei enää oppilaitoksen joulujuhlan musiikkipuolen tuotantopääliköintiä:  kuoron, orkesterin ja solistien valintaa ja ohjelmiston treenausta periaatteella ”kaikki pelaa”, mikä sopii ehkä sittenkin  potkupalloon paremmmin kuin musiikkiin. On siis  tapahtunut eräänlainen downsifting, joka näkyy selvänä stressitason laskuna ja elämänlaadun parantumisena. Olen tästä hyvin helpottunut, sillä mielestäni Teh Vaimoa on jo pitemmänkin ajan vaivannut työhulluus, tuo aikamme  paha naistentauti.  Kyllä naistenkin pitäisi suorittaa  intti, siellä ahkerinkin lutherilasen kotikasvatuksen saasnut oppii lusmuilemaan eikä työhulluus iske enää siviilissäkään!

Bändinsä kanssa Teh Vaimo treenaa nyt ahkerasti pian alkavan pikkujoulusesongin keikkoja varten,  3  kertaa viikossa koko bändin kanssa ja päivittäin yksikseen. Selvästi näkee hänen nauttivan tästä toisenlaisesta musiikkielämästään. Ihmekös tuo, itsekin hurjassa nuoruudessa ollessani soittajana bändissä muistan kokeeneeni sen tuoman uskomattoman hyvän fiiliksen.  Kun hyvien kavereidensa kanssa saa soittaa juuri sitä musaa, josta itse tykkää ja kun se soitto vielä sujuukin,  saa (niin uskomattomalta kuin tämä kuulostaakin!) vielä paremmat fiilikset kuin hyvien kavereiden kanssa dokaamisesta.

Terapiabändihän tässä juuri onkin kyseessä,  keikkailu rajoittuu pikkujoulu- ja vappusesonkiin pienimuotoisissa yksityisbailuissa. Soitetaan omaksi ja kuulijain iloksi pelkällä kulukorvauksella. Nämä kaikki 5 muijaa on niin kovan tason soittajia, että heitä jatkuvasti kysellään toisiin bändeihin. Mutta he haluavat pysytellä ”vain”  terapiabändinä, koska tietävät ammattimaisemman ja kunnianhimoisemman asenteen johtavan terapian kannata varmasti negatiiviseen lopputulokseen. Viisaasti valittu!

Taas me pelastetaan pankkeja veroeuroilla

Irlanti tarvitsee muiden euro-maiden apua pelastaakseen pankkeja, jotka eivät kykene kantamaan riskialttiin lainoituksensa sittemmin toteutuneita riskejä. Sama tilanne kuin taannoin Kreikassa, tosin ilman EU-komission huijaamista väärennetyillä taloustilastoilla.

Eli taas on onnistuttu rakentamaan omintakeinen sekatalousjärjestelmä, johon on otettu huonoimmat puolet niin sosialismista kuin kapitalismistakin: kyvytön johto niin politiikassa kuin taloudessakin sekä äärimmilleen viety lyhyen aikavälin pikavoittojen tavoittelu  ”meidän jälkeemme vedenpaisumus” -ajattelua uskollisesti noudattaen.

Tässä järjestelmässä yritysten voitot on yksityistetty ja riskit ulkoistettu veronmaksajille. Moraalikato on massiivinen, vain ahneus on jäänyt jäljelle.

Merkille on myös pantava  se massiivinen substasssiosaamisen puute, mitä Jyrki Katainen on osoittanut antaessaan huijata itseään pankkien ns. stressitesteillä, jotka nyt ovat osoittautuneet pelkäksi lumeeksi, ihan kuten asiantuntijat ennustivat jo kesällä. ” Euroopan paras valtionvarainministeri”  onkin osoittautunut olevansa pelkkä Empty suit, taas kerran.

Marraskuu mahdollistaa…

…surrealistisen elämyksen tarjoamalla tarpeellisen infran, eli pimeys ja väsymys. Kerronpa, mitä meitsille sattui ke 10.11.  iltapäivällä: heräsin syvästä unesta (päikkärit) paitani rintataskussa värinähälyyttävään puhelimeen. Silmien aukaisu ei tukenut orientaatiota mitenkään, sillä oli pilkkopimeää. Rannekelloni viisarit näyttivät luultavasti (olin ilman silmälaseja)   puoli kuusi. Mutta oliko nyt ke:n ilta vai to:n aamu? Liikuteltuani vähän käsiä  havaitsin makaavani sohvalla, ikkunasta näkyi valonkajon heijastus harmaassa pilvimassassa taivaanrannassa  ja kuului liikenteen melua.

Jos nyt on to 11.11.puoli 6 aamulla, minun pitäisi nukkua makuhuoneen sängyssä Teh Vaimon vieressä, paitsi jos perheriidan takia olen joutunut karkoitukseen olkkarin sohvalle. Mutta siinä tilanteessa minulla ei olisi kauluspaitaa päälläni eikä farkkuja jalassa. Eikä vielä olisi tuollaista liikenteen melua. Hämmentävää!

Koko pohdiskeluni ajan oli puhelin väristellyt rintataskussani ja lopulta vastasin siihen sanomalla tylysti  ”No mitä?” En ilman lasejani saanut selvää soittajan nimestä puhelimen näytössä, mutta luurissa sanoi Teh Vaimon ääni: ”Ei kuulu sulle, mutta kiits ku kysyit!” Selittelin lammasmaisesti orientaatio-ngelmiani ja kysyin varovasti: ”voisitko sanoa, paljonko kello nyt on, kun en ilman laseja näe kännystä?” Sain kuulla sen olevan vähän yli puoli 6.  Pyysin vielä täsmentämään ja lopultakin selvisi, että  kello on 17:32.

Helpotus! Oli siis edelleen ke 10.11. ja  makasin kotona olkkarin sohvalla mutta en karkoituksen uhrina vaan päikkäreiltä herätettynä. Taivaanrannan valonkajo oli järven yli heijastuvat Rantaväylän valot ja liikenteen melu kuului kotikadulta. Palaset loksahtivat loogisille paikoilleen,  ja pystyin taas orientoitumaan aikaan  ja paikkaan.

Päätin jatkossa ennen päikkäreitä panna jonkinlaista valoa palamaan, jotta ei toiste tarvisi tämmöisiä kelata:  pimeys tulee jo niin pian klo 15 jälkeen, prkl!

 


Mainokset